Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

REDOX TEKNOLOJİSİ

Ne zaman Mars ta yada diğer gezegenlerde bizim bildiğimiz anlamda bir hayat olup olmadığını tespit etmeye kalkışsak , bilim adamlarının ilk olarak saptamaya çalıştıkları mevcut su kaynaklarının olup olmadığıdır.  Neden ? Çünkü yeryüzünde hayatın tamamı suya bağlıdır.

Bitkiler ve hayvanlar olmak üzere,c anlı varlıkların çok büyük bir yüzdesi suda bulunmaktadır. Yeryüzündeki hayatın tamamının sudan geldiği düşünülmektedir. Canlı organizamaların vücutlarının büyük bir kısmı sudan meydana gelmektedir.  Tüm organik oluşumların
% 70- 90 ‘ı sudur.

Tüm bitki ve hayvanlardaki yaşamı destekleyen kimyasal reaksiyonlar bir su ortamında gerçekleşmektedirler. Su, sadece bu yaşamı destekleyen reaksiyonları mümkün kılan ortamı sunmakla kalmaz, aynı zamanda su çoğu kez başlıbaşına önemli bir reaksiyon unsuru yada bu reaksiyonların bir ürünü olma konumundadır. Kısacası hayatın kimyası , su kimyası anlamına gelmektedir.

SU, Evrensel Solvent ( çözücü)

h20Su, kendisini oluşturan su molekülünün belirgin iki kutupluluğu ve onun diğer moleküllerle hidrojen bağları oluşturma eğilimi sebebiyle evrensel ve mükemmel bir solventtir. H2O kimyasal sembolüyle ifade edilen bir su molekülü, 2 hidrojen atomu ve bir oksijen atomundan oluşmaktadır.          

Hidrojen atomu yalnız başınayken, merkezinde, üç boyutlu bir yapıda onun etrafında dönen bir  negatif elektronla birlikte,  bir pozitif proton barındırır.

Diğer taraftan oksijen, etrafında dönmekte olan 8 elektronla birlikte çekirdeğinde 8 proton barındırmaktadır. Bu durum çoğu kez, kimyasal gösterimde ( işaretlemede) elektron çiftlerinin 4 grubunu temsil eden sekiz noktayla sarılmış haldeki O harfiyle gösterilmektedir.

h2osHidrojen ve oksijen atomlarının bir su molekülü oluşturmak üzere birleştikleri yada iyonlar oluşturmak üzere bölündükleri yer olmasından dolayı, tek bir hidrojen elektronuyla,oksijenin 8 elektronu hayatın kimyasının anahtarı konumundadırlar.

Hidrojen, tek elektronunu kaybetmek suretiyle iyonize olma ve hidrojen atomu nötron içermediğinden  kolaylıkla izole edilen protonlar olan tek H+ iyonlarını oluşturma eğilimindedir.  Tek bir hidrojen atomunun elektronu, bir elektron gereksinimi bulunan oksijen gibi diğer bir elektronegatif atom ile paylaşıldığında, bir Hidrojen bağı oluşur.

 

Bazı kanser hastalarının neden hayatta kaldıklarını merak ettiniz mi, bazıları hayatlarını kaybetti. Radyo ve kemoterapi tek başına neden çok riskli? Ganoderma Lucidum bitkisi, yüksek şifa şansı için konvansiyonel kanser tedavisini nasıl destekliyor? 

...

Ganoderma'da Triterpenler

 Bitkisel maddeler olarak da bilinen Triterpenler, Ganoderma'ya acı tadını veren aktif bileşenlerdir. Bu maddeler aynı zamanda Curcubitaceae familyası için salatalık, balkabak, koloni, kemik iliği ve yumrularnd acılığa neden

...

Organik Germanyum Ganodermada ne kadar önemli?

 Ganodermayı tıbbi değerleriyle o kadar değerli yapan şey nedir? Evet,

...

Ganoderma Yetiştiriciliği sağlık etkinliğini nasıl etkiler?

 

Eski zamanlarda, sadece derin orman ve dağ kayalıklarında Ganoderma bulabilirdiniz. Bilimsel Ganoderma yetiştiriciliği o zamana kadar iyi bilinmiyordu. Çok nadir bulunan bir bitki olarak,

...

Neden Ganoderma sporu, Ganoderma büyümesi ve insanoğlu için önemlidir?

Ganoderma nasıl büyür ve yayılır? Ganoderma sporunun insana yönelik önemi nedir? 

Ganoderma Lucidum meyve gövdesinin olgunlaştığı her yaz ve sonbahar, bu mantardan duman çıkıyor

...